HOME  
Logo

 «ԷՔՍՊԵՐՏ ԹԵՉ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է սերտիֆիկացում հետեւյալ ծառայությունների գծով.
- Ծառայություններ սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վերասարքավորման
- Ծառայություններ սեղմված բնական գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վերասարքավորման
- Ծառայություններ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վերասարքավորման
- Ծառայություններ գազաբալոնային ավտոտրանսպորտային միջոցների գազավառելիքային սնման համակարգի փորձարկման
- Սեղմված բնական գազի տարողությունների փորձարկում