HOME  
Logo

 «ԷՔՍՊԵՐՏ-ԹԵՉ» ՍՊԸ  Երեւան

- Սեղմված բնական գազի տարողությունների փորձարկում
- Ծառայություններ գազաբալոնային ավտոտրանսպորտային միջոցների գազավառելիքային սնման համակարգի փորձարկման

ք.Երեւան, Արին-Բերդ 4-րդ նրբ. N 5,
հեռ. 47-47-95